𝐌𝐞𝐫𝐚𝐤𝐢 𝐒𝐨𝐮𝐥’𝐃 เหมาะกับใคร?

𝐌𝐞𝐫𝐚𝐤𝐢 𝐒𝐨𝐮𝐥’𝐃 จะทำให้เข้าใจคำว่า “ดี” กับ “ดีกว่า” มันได้อย่างแท้จริง